Lưu trữ

Posts Tagged ‘quy trình’

Quy trình mua hàng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC

QUẢN LÝ MUA HÀNG TRONG PHẦN MỀM BÁN HÀNG VNUNi® SIC

Chức năng

  • Quản lý đơn đặt mua hàng
  • Nhập hàng vào kho
  • Thanh toán với nhà cung cấp
  • Trả lại hàng cho nhà cung cấp
  • Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…

Tính năng

  • Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng
  • Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
  • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
  • Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp
  • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ

<< Xem chi tiết… >>

Advertisements